Szopa-Skórowski Jan ur. w 1946 r. w Krzepicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr bioch. – 1969 r.; dr n. biol. – 1972 r.; dr hab. – 1977 r.; prof. nadzw. – 1988 r.; prof. zw. – 1990 r. Wypromował dziewięciu dr. n. b., dr hab. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce, Huebners blauers Who is Who 2003.