Maskos Karol ur. w 1942 r. w Rybniku, zm. w 2004 r. w Nowym Orleanie, USA. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. inż. chemii – 1965 r.; dr n. przyr. – 1971 r.; dr hab. – 1980 r.; adiunkt w Zakładzie Biochemii Molekularnej Instytutu Biochemii UWr 1971–1980; staż naukowy w State University of New York, Stony Brook, USA 1977–1978; doc. w Instytucie Biochemii UWr 1980–1985; Visiting Professor w Departamencie Physikalische Biochemie, Physiologisch–Chemisches Institut der Universitat Tubingen, Tubingen, Germany – 1985 r.; Visiting Associate Professor w Departamencie Chemistry w Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA 1985–1987; Research Professor w Departamencie Biochemistry w Louisiana State University, Baton Rouge, USA 1987–1994; Research Professor w Departamencie Biochemistry w Tulane University Medical Center, School of Medicine i Senior Instrumentation Specialist, a nastepnie Laboratory Supervisor w Coordinated Instrumentation Facility w Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA 1994–2004; czł. American Chemical Society i American Biophysical Society. Autor 75 artykułów naukowych.