Malicka-Błaszkiewicz Maria ur. w 1941 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol. – 1963 r.; dr bioch. – 1971 r.; sudia podyplomowe specjalność afrykanistyczna UW Wydz. Geografii – 1979 r.; dr hab. bioch. – 1988 r.; prof. – 2001 r.; Research associate Sec. of Biochemistry and Biophysics, The University of Connecticut, Storrs, CT, USA 1979–1982; Visiting Professor Dep. of Chemistry, Swarthmore College, PA,USA 1982–1983; DAAD scholarship Philipps Universitat, Marburg, Niemcy – 1989 r.; Fulbright Scholarship – NIH, Bethesda, MD, USA 1992–1993; kier. Zakładu Patologii Komórki, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej UWr. od 1994 r.; prodziekan ds. dydaktycznych WNP, UWr. 1996–1999; pełnomocnik dziekana ds. Współpracy z Zagranicą od 1999 r.; Wydz. Koordynator Programu EU Socrates/Erasmus i European Credit Transfer System – WNP UWr. od 1996 r.; czł. Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 1999–2002; Regionalnej Komisji Etycznej KBN ds. doświadczeń na zwierzętach od 2000 r.; Komitetu Międzynarodowego Organizacji Eurobio; Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego od 1989 r.; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i czł. Komitetu Naukowego XXIX Zjazdu PTBioch, Wrocław – 1993 r. i XXXVIII Zjazdu PTBioch Wrocław – 2002 r.; czł. Zarządu Głównego PTBioch od 2001 r.; zainteresowania naukowe: aktyna w patologii komórki, zmiany w poziomie, polimeryzacji, ekspresji izoform i architekturze mikrofilamentów aktyny w procesie wzrostu nowotworu; białka oddziaływujące z aktyną; kultury komórkowe jako model w badaniach biomedycznych. Wypromowała pięciu dr. Autorka i współautorka 99 publikacji, w tym 35 pełnych prac eksperymentalnych, monografii i dwóch patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN – 2003 r.