Sikorski Aleksander ur. w 1949 r. w Sosnowcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol. w zakresie bioch. – 1972 r.; dr n. p. w zakresie bioch. – 1977 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. – 1995 r.; kier. Zakładu Cytobiochemii Inst. Biochemii i Biologii Molekularnej od 2002 r.; kier. Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych od 2001 r.; czł. Polskiego Towarzystwo Biochemicznego; Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (czł. Zarządu Krajowego) oraz Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Oddziału PAN we Wrocławiu; czł. Komitetu Cytobiologii PAN od 2003 r.; współzał. Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych, współtwórca międzynarodowego czas. naukowego Cellular & Molecular Biology Letters; Komitetu Koordynacyjnego Programu COST D–21; org. i współorg. Międzynarodowych Seminariów Naukowych im. W. Mejbaum–Katzenellenbogen; org. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Biologii Komórki. Wypromował siedmiu dr. n. biol. w zakresie bioch. oraz ponad 40 mgr. Autor 74 publikacji oryginalnych, trzech skryptów (do 2004 r.) i przynajmniej takiej samej liczby doniesień konferencyjnych. Nagrody i odznaczenia: nagroda Sekretarza PAN – 1989 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 200 r.; publikacje: Sikorski, A.F., Michalak, K., Bobrowska, M. Interaction of Spectrin with Phospholipids. Quenching of the Intrinsic Fluorescence by Phospholipid Suspensions. Biochim. Biophys. Acta 904, (1987) 55–60. Sikorski, A.F., Terlecki, G., Zagon, I.S., Goodman, S.R. Synapsin I Mediated Interaction of Brain Spectrin with Small Synaptic Vesicles. J. Cell Biol. 114 (1991) 313–318.