Otlewski Jacek ur. w 1956 r. w Częstochowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. dr hab. bioch., biofizyk, biol. molekularny; prof. zw.; studia mgr z biochemii na UWr 1975–1980; studia dr na UWr 1980–1983; staż podoktorski na Purdue University (USA) 1983–1986; stypendysta Fundacji Humboldta w Max Planck Institute for Biochemistry (Niemcy) 1990–1991; prof. wizytujący na Purdue University (USA) – 1993 r.; prof. UWr od 1994 r.; prof. wizytujący na Uniwersytecie w Wirginii (USA) od 2002 r.; czł.: EMBO; Protein Society; Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; International Research Scholar of the Howard Hughes Medical Institute; czł. koresp. PAN od 2004 r. Kształcenie kadry: rozprawy dr. ukończone 14; rozprawy dr. w toku – siedem. Autor 90 publikacji z dziedziny biochemii, biofizyki i biologii molekularnej zamieszczonych w czas. o łącznym współczynniku wpływu 300, a cytowanych ponad 1350. razy. Laureat nagród: Mozołowskiego – 1981r.; Sekretarza PAN – 1987 r.; indywidualnej II Wydz. PAN – 1995 r., 2002 r.; Parnasa – 2001 r.; Subsydium dla Uczonego FNP – 2000 r.; medal L. Marchlewskiego – 2004 r. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 2001 r. Publikacja: Habazettl, J., Gondol, D., Wiltscheck, R., Otlewski, J., Schleicher, M. & Holak, T. A. (1992). Structure of Hisactophilin is Similar to Interleukin–lb and Fibroblast Growth Factor. Nature, 359, 855–858.