Wątorek Wiesław ur. w 1948 r. w Prudniku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1971 r.; dr – 1976 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. nadzw. – 2004 r.; doktorant w Instytucie Biochemii UWr 1971–1975; st. asystent w Instytucie Biochemii UWr 1975–1978; adiunkt w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej UWr 1978–1999; kier. Zakładu Biochemii od 1996 r.; prof. nadzw. UWr od 1999 r.; z-ca dyr. Instytutu od 2002 r.; czł. Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą od 2002 r.; Polskiego Towarzystwa Biochemicznego od 1977 r.; Sekcji Fizjologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 2003 r.; staże naukowe w Dept. Cell Biol. SUNY, Stony Brook, N.Y., USA 1977–1978; Res. Labs NY Dept. of Health, Albany, N.Y., USA 1979–1980; Dept. Biochem. UGA, Athens, Ga, USA 1985–1988 i 1997–1999. Wypromował dr., wśród wychowanków dr hab. Autor 34 publikacji i 20 doniesień zjazdowych.