Szczepaniak Andrzej ur. w 1951 r. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr bioch. – 1975 r.; dr n. p. – 1985 r.; staż naukowy na Wydz. Biologii Uniwersytetu im Johna Purdue, West Lqafayette, USA 1987–1990; dr hab. – 1996 r.; prof. UWr od 2000 r.; kier. Zakładu Biofizyki Inst. Biochemii i Biologii Molekularnej UWr od 1997 r.; wicedyr. Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej od 2002 r.; Polskie Towarzystwo Biochemiczne od 1978 r.; Polskie Towarzystwo Biofizyczne. Wypromował trzech dr. n. p. Autor 26 publikacji. Udział w określeniu pierwszej struktury domeny lumenalnej cytochromu f, opublikowano w: S.E. Martinez, D. Huang, A. Szczepaniak, W.A. Cramer, J.L. Smith (1994) Crystal Structure of Chloroplast Cytochrome f Reveals a Novel Cytochrome Fold and Unexpected Heme Ligation. Structure 2: 95–105.