Chrzanowska Józefa ur. w 1950 r. w Chmielnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1973 r.; dr n.t. – 1984 r.; dr hab. – 1996 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; prodziekan Wydz. Technologii Żywności AR we Wrocławiu 1996–1999; dziekan Wydz. Nauk o Żywności AR 1999–2002 i 2002–2005; czł. Komitetu Nauk o Żywności PAN 2002–2005; Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN 2002–2005; twórca zespołu biotechnologii mleczarskiej w AR we Wrocławiu. Wypromowała trzech dr. n. rol. Autorka 141 publikacji, dwóch książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Medal Zasłużony dla AR we Wrocławiu. Chrzanowska J., Banaś J., Kołaczkowska M. 2001. Purification and characterization of Beauveria bassiana proteinases. Acta Biotechnologica.21,73–81.