Jańska Hanna ur. w 1954 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1977 r.; dr n.p. – 1982 r.; dr hab. n. p. – 1997 r.; prof. nadzw. – 2004 r.; kier. Zakładu Biologii Komórki 1999–2002; kier. Zakładu Biologii Molekularnej Komórki od 2002 r.; kier. specjalizacji biologia molekularna na kierunku biotechnologia od 2001 r.; czł. Senackiej Komisji Statutowej 1999–2002; Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia od 2002 r.; Komisji ds. Przewodów Doktorskich Instytutu Biologii Roślin od 1998 r.; Komisji ds. Przewodów Doktorskich Instytutu Genetyki i Mikrobiologii od 2001 r.; Komisji Programowej kierunku biotechnologia od 1998 r.; opiekun Koła Naukowego Biotechnologów od 2001 r.; czł. Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej kierunek biotechnologia 2002 r.; Komitetu Biofizyki i Biochemii PAN od 2003 r.; red. Acta Physiologiae Plantarum od 2004 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; Amerykańskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej; Federacji Amerykańskich Towarzystw Biologii Eksperymentalnej. Gł. obiektem zainteresowań naukowych jest biologia molekularna roślinnych mitochondriów. Wypromowała dwóch dr. n. przyr. Autorka 57 publikacji (do 2003 r.).