Kruzel Marian ur. w 1949 r. w Częstochowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. – 1972 r.; dr. n. przyr. – 1977 r.; adiunkt w Zakładzie Biochemii Molekularnej Instytutu Biochemii UWr 1978–1981; staż naukowy w State University of New York, Stony Brook, USA 1979–1980; visiting professor, Department of Enzymology, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, New York, USA 1981–1983; dyr. naukowy w Immunomodulatory Laboratories Inc., Houston, Texas, USA 1983–1987, oraz Novaferon Inc., Houston, Texas, USA 1987–1999; współzał. oraz dyr. naukowy korporacji naukowo–badawczej FerroDynamics Inc., Houston, Texas, USA od 1983 r.; zał. grupy konsultacyjnej w zakresie badań klinicznych oraz wdrażania technologii biomedycznych – PharmaReview Corporation, Houston, Texas, USA od 1999 r.; prezes zarządu fundacji Cancer Coalition of America, Houston, Texas, USA 1998–1999; adjunct professor w Departamencie Integrative Biology and Pharmacology, University of Texas, Health Science Center, Houston, Texas, USA od 1999 r. Współtwórca siedmiu patentów biomedycznych w zakresie regulacji odpowiedzi immunologicznych w schorzeniach przewlekłych. Autor 48. artykułów naukowych oraz siedmiu opracowań sympozjalnych. Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej, Texas, USA od 2000 r. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.