Leluk Jacek ur. w 1956 r. w Zielonej Górze. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol. spec. biochemia – 1980 r.; dr n. przyr. spec. biochemia – 1983 r.; dr hab. n. biol. w zakr. biochemii – 2001 r.; samodz. biolog 1980–1986; asystent – 1986 r.; adiunkt 1986–2003; czł. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 1980–1989; sekr. PTBiochem. na UWr 1984–86; czł. Japońskiego Towarzystwa Biochemicznego 1988–1989; czł. Rady Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1993–2001; uczestnik i konsultant zaawansowanego kursu Principles in Protein Structure organizowanego przez Birkbeck College, University of London 1996–1998; czł. naukowego serwisu informacyjnego BioMedNet od 1997 r.; czł. i konsultant The MAD Scientist Network od 1997 r.; sekr. naukowy Festiwalu Nauki 1997–1998; red. strony WWW Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 1998–2001; czł. Stowarzyszenia Mensa Polska od 1998 r.; czł. Zarządu Mensy Polskiej 2000–2002 i 2004–2006; czł. zał. Polskiego Towarzystwa Bioinform. od 2003 r.; staże zagraniczne: University of Kentucky USA 1986–1987; Department of Chemistry, College of Science, Osaka University, Japonia 1988–1989; School of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki University, Japonia – 1989 r.; 11 nagród i wyróżnień naukowych. Adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW od 2002 r. Twórca szeregu algorytmów i narzędzi bioinformatycznych. Wypromował 12 mgr. n. biol. w zakr. biochemii. Autor 45 komunikatów, 30 publikacji, patentu, skryptu, red. naukowy książki tłumaczonej z jęz. angielskiego. Szerzej o nim: "Who's Who In The World", wydawnictwo Marquis Who's Who, wyd. 19, 20 i 21 (2001–2003). Przełomowa publikacja naukowa: Leluk, J. (1998) A new algorithm for analysis of the homology in protein primary structure; Computers & Chemistry, 22, 123–131.