Rodziewicz Anna ur. w 1945 r. w Golejewie. Stopnie i tytuły naukowe: mgr – 1971 r.; dr n. t. – 1983 r.; dr hab. – 2001 r. Autorka 55 publikacji, czterech książek. Odznaczenia: Zasłużony dla AR we Wrocławiu – 2002 r. Szerzej o niej: Who–is–who Biotechnology ed. 4, 2004.