Rzepecki Ryszard ur. w 1961 r. we Wrocławiu.Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol. – specj. biologia molekularna – 1985 r.; dr n. biol. – specj. bioch. – 1990 r.; dr hab. – 2001 r.; staże podoktorskie i naukowe: Uniwersytet w Wurtzburgu – 1990 r.; Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Stony Brook 1996–1998; Uniwersytet w Durham 2000–2001; kier. Pracowni Białek Jądrowych od 2003 r.; kier. Studium Doktoranckiego Biologii Molekularnej UWr od 2002 r.; kier. wieczorowych studiów licencjackich z biotechnologii UWr od 2002 r.; zainteresowania naukowe: biologia molekularna komórki, funkcja białek szkieletu jądrowego i chromatyny, modulacja oddziaływań miedzy komponentami chromatyny a białkami szkieletu jądrowego w cyklu komórkowym np. Rzepecki R., Fisher P.A. (2000) During both interphase and mitosis, DNA topoisomerase II interacts with DNA as well as RNA through the protein’s C–terminal domain. Journal of Cell Science, 113, 1635–1647.