Wieczorek Maciej ur. w 1947 r. w Częstochowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1970 r.; dr – 1975 r.; dr hab. n. biol. w zakresie bioch. UWr – 2002 r.; adiunkt w Instytucie Biochemii UWr 1975–1980; prac. naukowy w Zakładzie Biochemii w Purdue University, USA 1981–1987; kier. Działu Biochemii Farmakologicznej w firmie Cortech USA, 1988–1997; samodzielny prac. naukowo–badawczy w firmie biotechnologicznej Gonex, USA 1997–2001; kier. naukowy Działu Enzymologii w firmie Prototek, USA 2001–2003; czł. American Society for Biochemistry and Molecular Biology od 1986 r.; recenzent dla Archives of Biochemistry and Biophysics. Opracował nową metodę chemicznej semisyntezy białkowych inhibitorów proteaz. Współodkrywca nowej rodziny białkowych inhibitorów proteaz. Współautor i autor 32 publikacji.