Olczak Mariusz ur. w 1962 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent w Instytucie Biochemii UWr od 1986 r.; dr – 1996 r.; dr. hab. – 2003 r.; staż na Uniwersytecie Bostońskim (USA) 1999–2001; czł. Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zajmuje się biochemią i biologią molekularną roślin. Autor 21 publikacji recenzowanych i 12 komunikatów zjazdowych (2004). Olczak, M., Olczak, T. (2002) Diphosphonucleotide phosphatase/ phosphodiesterase from yellow lupin (Lupinus luteus L.) belongs to a novel group of specific metallophosphatases. FEBS Lett. 519: 159–163.