Pluta Wiesław ur. w 1939 r. w Zborowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1966 r.; dr n. e. – 1971 r.; dr hab. – 1980 r.; prof. – 1986 r.; prof. zw. – 1995 r.; prorektor ds. dydaktyki i wychowania 1984–1987; rektor AE we Wrocławiu 1987–1990; kier. Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa od 1994 r.; inicjator i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Zarządzanie finansami i Inwestycje finansowe” od 1994 r.; kier. Zaocznego Studium Doktoranckiego od 1996 r.; czł. Budżetowej Komisji Uczelnianej od 2002 r.; staże zagraniczne: w Uniwersytecie i Instytucie Finansowo-Ekonomicznym w Leningradzie, Politechnice w Preston, Szkole Biznesu w Haselt, Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, Szkole Biznesu w Bredzie i w Uniwersytecie w Münster. Rozwija szkołę naukową metod ilościowych. Wypromował sześciu dr. Autor prac monograficznych, artykułów i komunikatów naukoych, a także podręczników centralnych i skryptów uczelnianych (ok. 250 pozycji). Wyróżniony trzema nagrodami (zesp. i ind.) MEN i licznymi nagrodami Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej oraz w dziedzinie dydaktyczno–wychowawczej. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1987 r.