Orzechowska-Juzwenko Krystyna ur. w 1933 r. w Łodzi. Twórca szkoły naukowej Farmakologii Klinicznej w Polsce. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: lek. med. – 1957 r.; dr n. med. – 1965 r.; dr hab. n. med. – 1976 r.; prof. nadzw. – 1988 r.; prof. zw. n. med. – 1996 r.; I st. specj. z zakresu chorób wew. – 1961 r.; II st. specj. z zakresu chorób wew. – 1967 r.; II st. specj. z zakresu farmakologii klinicznej – 1980 r.; kier. Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej 1979–2003; czł. 1986–2002; wiceprzewodnicząca 1989–1992 i przewodnicząca 1992–1997 Komisji Etyki Badań Naukowych przy AM we Wrocławiu; czł. Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowo–Dydaktycznej od 1996 r.; współzał. od 1977 r.; przewodnicząca i czł. Wrocławskiego Oddz. Sekcji Farmakologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego; czł. Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego; sekr. 1965–1969 i wiceprzewodnicząca 1969–1977 Wrocławskiego Oddziału tego Towarzystwa; sekr. 1977–1980 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego; Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej; współzał. od 1990 r. i wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Terapii Monitorowanej; Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; WTN; Niemieckiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Monitorowanej; współzałożyciel od 1970 r., wiceprzewodnicząca, czł. Komisji Farmakologii Klinicznej PAN; czł. Nowojorskiej Akademii Nauk; Komisji Technologii Postaci Leku, Biofarmacji, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej PAN; Krajowego Zespołu Specjalistycznego do Spraw Farmakologii Klinicznej i Racjonalizacji Terapii 1987–1998; Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN 1987–1989; Rady Naukowej Instytutu Leków w Warszawie 1990–1995; sekr. med. Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Farmakologii Klinicznej i Racjonalizacji Terapii od 1991 r.; konsultant reg. w dziedzinie farmakologii klinicznej dla obszaru woj. dolnośląskiego 1999–2001; czł. Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN od 2003 r.; Międzynarodowej Komisji Naukowej Bioetyki UNESCO. Główne kierunki badań naukowych: farmakologia doświadczalna ośrodkowego układu nerwowego; optymalizacja farmakoterapii chorób nowotworowych; indywidualizacja farmakoterapii, dot. zwłaszcza badań z dziedziny farmakokinetyki klinicznej, patofarmakokinetyki, farmakoterapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie, farmakogenetyki, monitorowania niepożądanych następstw chemioterapii nowotworów, optymalizacja leczenia poprzez ocenę wydolności metabolicznej wątroby i czynności nerek u chorych na nowotwory; badania psychologicznych reakcji pacjentów na określone metody leczenia farmakologicznego, metody kliniczne oceny nowych leków. Kier. specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej i farmakologii klinicznej. Wypromowała pięciu dr. n. med. i czterech dr. n. farm., wśród wychowanków dr. hab. n. med. i dr hab. n. farm. Autor 458 prac naukowych, 34 podręczników i książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal 40-lecia PL; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka Honorowa „Akademia Medica Wratislaviensis”; Medal KEN; Medal 50-lecia AM „Akademia Medica Wratislaviensis Polonia”; Krzyż Oficerski O.O.P. Szerzej o niej: Współcześni Uczeni Polscy 2000, Ośrodek Przetwarzania Informacji, str. 380.