Wiela-Hojeńska Anna ur. w 1955 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr farm. – 1978 r.; dr n. farm. – 1986 r.; dr hab. n. med. – 2002 r.; spec. I st. z zakresu farmakodynamiki – 1983 r.; II st. z zakresu farm. klin. (jeden z pierwszych specjalistów z farmacji klinicznej w Polsce) – 1987 r.; kier. Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej od 2003 r.; konsultant Wojewódzki ds. Farmakologii Klinicznej dla Woj. Dolnośląskiego; czł. zespołu ekspertów opracowujących programy kursów przewidzianych w ramach ciągłego szkolenia dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych od 2003 r. ; czł. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddz. Wrocławskiego od 1979 r.; czł. Zarządu oraz czł. Sądu Koleżeńskiego 1998–2001; delegat na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – 2001 r.; czł. Sekcji Farmacji Klinicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 1993 r.; wiceprzewodnicząca tej Sekcji od 2002 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego od 1981 r.; Sekcji Farmakologii Klinicznej Oddz. Wrocławskiego; czł. Komisji Rewizyjnej 1986–1995; przewodnicząca 1995–2001, wiceprzewodnicząca Wrocławskiego Oddz. Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego od 2004 r.; czł. od 1990 r., wiceprzewodnicząca 1990–2001, sekr. 2001–2004; przewodnicząca Towarzystwa Terapii Monitorowanej Oddz. Wrocławskiego – 2004 r.; czł. Zarządu Głównego Towarzystwa Terapii Monitorowanej od 1997 r.; czł. – 1993 r., czł. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii – 2004 r.; czł. Niemieckiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii od 1992 r.; czł. korespondencyjny Europejskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej 1994–1998; czł. Międzynarodowego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej i WTN od 2003 r. Gł. kierunki badań naukowych: optymalizacja terapii chorób nowotworowych; indywidualizacja farmakoterapii, dot. zwłaszcza badań z dziedziny farmakokinetyki klinicznej, patofarmakokinetyki, farmakoterapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie, farmakogenetyki, monitorowania niepożądanych następstw chemioterapii nowotworów. Promotorka pięciu prac mgr. Promotorka otwartego przewodu dr.; kier. specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. Autor ponad 100 prac naukowych, dziewięciu podręczników i książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o niej: Kto jest kim w Farmacji Polskiej, Łódź, 2001, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 279.