Kuczyński Leonard Ignacy ur. w 1913 r. w Sejnach, zm. w 1994 we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: st. asystent – 1946 r.; dr n. t. PWr. – 1949 r.; z-ca prof. – 1951 r.; prof. nadzw. – 1954 r.; prof. zw. – 1966 r.; kier. Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AM 1951–1984; kier. Katedry Technologii WSE III etat 1958–1965; prodziekan Wydz. Farmacji AM 1954–1956; dziekan Wydz. Farmacji 1956–1958 i 1961–1962; prorektor ds. nauki 1962–1968; rektor AM we Wrocławiu 1968–1972; dyr. Instytutu Chemii i Technologii Środków Leczniczych 1970–1979; dyr. Instytutu Leku 1979–1981; prezes Oddziału Wrocławskiego PTF 1952–1954 i 1964–1967; wiceprzewodniczący 1956–1957, 1958–1959, 1966–1968; prezes Oddziału Wrocławskiego PTCh 1968–1970; czł. Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej 1963–1967; Komitetu Nauk Farmaceutycznych PAN 1965–1968; Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN od 1969–; Komitetu Nagród Państwowych – 1975 r. Gł. kierunki badań naukowych: chemia terpenów, pochodnych pirydyny, alkaloidów sporyszu, pochodnych benzotiazolu i diazepiny. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii kilkunastu leków odtwórczych jak: nefrecil, gwajakol, ritalin, ergotamina. Wypromował ok. 100 mgr., 11 dr., trzech dr. hab. i trzech prof. Autor 50 publikacji, trzech książek, dwóch skryptów i 30 patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Komandorski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medale: Za Zasługi dla Obronności Kraju; Za Warszawę; Zwycięstwa i Wolności; Edukacji Narodowej; Academia Medica Wratislaviensis; 25-lecia Odzyskania Dolnego Śląska; odznaki: Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia; Zasłużony dla Dolnego Śląska; Budowniczy Wrocławia; 1000-lecia Państwa Polskiego; 15-lecia Odzyskania Dolnego Śląska; dr h. c. AM w Łodzi.