Nawojski Adam ur. w 1919 r. w Tarnopolu, zm. w 2003 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. AM Wrocław– 1960 r.; dr hab. – 1969 r.; prof. nadzw. – 1981 r.; kier. Katedry i Zakładu Technologii Leków 1984–1989; prodziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 1971/72 i 1972–1975; dziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 1981–1987; gł. kierunki badań naukowych: synteza leku, synteza i ustalanie struktury pochodnych benzo- i prirydodiazepin o aktywności psychotropowej; opracowanie odtwórcze i wdrożenie do produkcji takich preparatów leczniczych jak: kardiazol, butazolidyna, ritolina, chlorowodoroek estru metylowego kwasu 2-piperydynylofenyloctowego, raphacholiny, dilobriny; prace badawcze o charakterze technologicznym: opracowanie metody rozdziału frakcji pikolinowej zasad pirydynowych, metoda ciągła otrzymywania sorbitolu jako produktu do otrzymywania witaminy C. Wypromował ok. 100 mgr. i dwóch dr., wśród wychowanków dr. hab. i prof. Autor 29 publikacji naukowych.. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju.