Dobryszycka Wanda ur. w 1921 r. w Dąbrowie Górniczej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm.– 1960 r.; dr hab. n. med. – 1965 r.; prof. nadzw.– 1972 r.; prof. zw. – 1978 r.; pracownik Zakładu Biochemii (wówczas Chemii Fizjologicznej) Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu1953–1960 ; prac. Wydz. Farmacji AM we Wrocławiu od 1960 r.; kier. Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej 1968–1991; prodziekan Wydz. Farmacji 1968–1974; czł. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (od ich założenia) oraz European Association of Geriatric Psychiatry; wyróżniona Członkostwem Honorowym PTDL w 1992 r.; wykłady z Biochemii dla stud. Farmacji i Oddz. Analityki Medycznej (60 godz.) 1968–1991. Gł. tematyka naukowa to badania nad strukturą i funkcją haptoglobiny oraz dobór testów diagnostycznych użytecznych w chorobie nowotworowej, patologii ciąży, schorzeń zapalnych oraz badania związane z ochroną środowiska. Autorka 196 prac eksperymentalnych, 63 prac poglądowych, w tym pięciu opracowań książkowych oraz licznych komunikatów prezentowanych na zjazdach naukowych w kraju i za granicą. Wypromowanych 11 dr., czterech dr. hab., trzech prof. wśród wychowanków. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Zasłużony Nauczyciel PRL; Medal 40-lecia PRL oraz Medale Wydziału i Uczelni; doktor h. c. AM we Wrocławiu – 2000 r. Szerzej o niej: Diagn. Lab., 35, 2 (1999) 335–338, Słowo wstępne podczas Sympozjum Naukowego „Mistrz, Uczniowie, Przyjaciele”.