Warwas Maria ur. w 1945 r. w Zabrzu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1973 r.; dr hab. n. farm. – 1982 r.; prof. n. farm. – 1990 r.; prodziekan ds. Oddz. Analityki Medycznej we Wrocławiu 1990– 1996; czł.: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej; Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; wykłady z: „Biologicznych metod oznaczania leku” dla kier. analitycznego stud. Farmacji 1983–1989; Biochemii Klinicznej dla stud. III roku Oddz. Analityki Medycznej 1987–; Biochemii dla stud. Farmacji i Oddz. Analityki Medycznej 2000–. Gł. kierunki badań naukowych dotyczą proteaz cysteinowych (katepsyny B i H) oraz ich inhibitorów (cystatyn) w tkance łożyska ludzkiego i tkance nowotworowej oraz zmian wybranych składników biochemicznych (białek ostrej fazy, proteaz cysteinowych i ich inhibitorów) w takich stanach chorobowych jak: nowotwory, choroby wątroby, cukrzyca i ciąża patologiczna. Wypromowała czterech dr., w toku jeden przewód. Autorka 85 prac eksperymentalnych, 21 prac poglądowych i licznych komunikatów zjazdowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka Honorowa Uczelni „Academia Medica Wratislaviensis”; Krzyż Kawalerski O.O.P.