Osada Jerzy ur. w 1944 r. w Przemyślu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1974 r.; dr hab. n. farm. – 1990 r.; prof. AM – 1992 r.; prodziekan ds. Studenckich Wydz. Farmaceutycznego 1993–1999; czł. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; do czasu przejścia na rentę prowadził wykłady z Biochemii 1991-2000; gł. kierunki badań to: dobór testów biochemicznych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu raka jajników i szyjki macicy, wpływ zanieczyszczeń środowiska na metabolizm ludzi i zwierząt doświadczalnych, metabolizm glikoprotein w organizmie zwierząt, głównie katabolizm haptoglobiny, hemoglobiny i ich kompleksów. Wypromował dwóch dr. Autor 72 publikacji i patentu. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.