Wendt Lesław ur. w 1920 r. w Jaworznie, zm. w 1999 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1964 r.; doc. – 1969 r.; kier. Zakładu Farmacji Aptecznej AM we Wrocławiu 1979–1981; kier. Katedry Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu 1981–1990; współorg. i wykładowca Liceum Farmaceutycznego we Wrocławiu 1952–1954; sekr. Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; czł. Komisji Rewizyjnej i Prezydium PTFarm. Gł. kierunki badań naukowych: technologia postaci leku, ich trwałość oraz dostępność farmaceutyczna. Wypromował dr. Autor 25 prac eksperymentalnych oraz 20 doniesień na zjazdach i sympozjach. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,; Medal KEN; Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia; Medal Academia Wratislaviensia Polonia; Medal 25– i 40–lecia Oddz. Wrocławskiego PTFarm; Medal im. I. Łukasiewicza; Medal 50–lecia Wydz. Farmaceutycznego. Szerzej o nim: Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału PTFarm; 50-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.