Pluta-Olearnik Mirosława ur. w 1958 r. w Kędzierzynie–Koźlu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1981 r.; asystent w AE we Wrocławiu – 1981 r.; dr n. e. – 1987 r.; dr hab. n. e.– 1994 r.; prac. AE we Wrocławiu, Instytut Handlu i Usług 1981–1987; prac. AE w Katowicach, Instytut Rynku i Konsumpcji 1987–1995; prac. WSH we Wrocławiu – 1997 r.; dziekan Wydz. Zarządzania i Marketingu 1997–2001; kier. Katedry Handlu i Marketingu od 2001 r.; współtwórca dyscypliny naukowej marketingu usług. Autor 50 publikacji, czterech książek, w tym Marketing usług (1993), Marketing usług bankowych (1999), współautor Leksykonu marketingu (1998). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.