Rajkowski Stanisław ur. w 1899 r. w Kazimierzu n. Wisłą, zm. w 1958 r. w Berlinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1934 r.; dr hab. farm. – 1948 r.; z-ca prof. i kier. Katedry Farmacji Stosowanej Wydz. Lekarskiego UWr i PWr. 1946–1951. Autor licznych prac poświęconych ekstrakcji surowców roślinnych, zwłaszcza perkolacji, oraz przygotowywaniu leku do podawania pozajelitowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem pirogenów. Opublikował obszerną pracę monograficzną pt. „Studia nad perkolacją” 1947 r. Wprowadził do polskiej naukowej literatury farmaceutycznej termin „preparaty galenowe” – 1953 r. Szerzej o nim: „Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918–1978”, red. Zofia Jerzmanowska, Barbara Kuźnicka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1986.