Kubis Aleksander ur. w 1935 r. w Siółkowicach Nowych. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1970 r.; dr hab. n. farm. – 1977 r.; doc. – 1979 r.; tytuł prof. – 1988 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładu Technologii Postaci Leku – 1979 r.; kier. Katedry Farmacji Stosowanej – 1990 r. Gł. kierunki badań: zastosowanie nowoczesnych polimerów jonowych i niejonowych jako nośników leczniczych w postaci leku o przedłużonym uwalnianiu substancji leczniczej oraz badania nad kinetyką uwalniania substancji leczniczej interpretowanej według modelu oscylacyjnego. Wypromował dziewięciu dr. Autor 99. oryginalnych publikacji naukowych, 33. patentów. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia; Srebrny Medal Academia Wratislaviensia Polonia; Złota i Srebrna Odznaka za Wynalazczość; Medal KEN; Medal im. I. Łukasiewicza. Szerzej o nim: w „Who is who w Polsce” Verlag Zug 2002, str. 1012.