Pluta Janusz ur. w 1946 r. w Jaworznie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1976 r.; dr hab. n. farm. – 1990 r.; prof. – 2000 r.; kier. Zakładu Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej od 1990 r.; dziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 1993–1996 oraz 1999–2005; czł. Zarządu Oddz. od 1976 r.; wiceprezes 1995–2001; prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 2001 r.; czł. Rady Konsultantów Krajowych 1995–1998; Rady Naukowej Ministra Zdrowia od 2002 r.; z-ca przewodniczącego Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 1993-1997; gł. kierunki badań naukowych: technologia postaci leku, czystość preparatów leczniczych, poszukiwanie nowych związków o działaniu leczniczym. Wypromował trzech dr. Autorstwo lub współautorstwo i red. 65 publikacji oryginalnych, czterech książek, trzech patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1998 r.; Medal Edukacji Narodowej – 2001 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 2004 r. Szerzej o nim: „Who is who w Polsce” Verlag Zug 2004, „Współcześni Uczeni Polscy”, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2005.