Cieślak Jerzy Stopnie i tytuły naukowe: doc. dr hab. Kierował Katedrą Chemii Organicznej 1961–1962.