Chabudziński Zenon ur. w 1925 r. w Potoku Wielkim, zm. w 1979 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. chem. – 1957 r.; dr n. chem. – 1962 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; kier. Katedry Chemii Organicznej 1963–1979; dziekan i prodziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu. Prowadził badania związków naturalnych, głównie monoterpenów, był specjalistą stereochemii pochodnych cykloheksanu. Autor i współautor ponad 75 prac naukowych i patentów. Ważniejsze odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1969 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1973 r.