Machoń Zdzisław ur. w 1929 r. w Grodźcu, pow. Będzin. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1962 r.; dr hab. n. farm. – 1969 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. n. farm. – 1986 r.; kier. Katedry Chemii Organicznej 1979–1999; prorektor AM we Wrocławiu 1981–1987; twórca oryginalnego polskiego leku przeciwwirusowego „Vratizolin”, produkowanego przez polski przemysł farmaceutyczny. Autor i współautor ponad stu oryginalnych prac naukowych dotyczących związków heterocyklicznych oraz ponad czterdziestu patentów dotyczących metod wytwarzania substancji leczniczych. Wiele odznaczeń państwowych i resortowych.