Rykowski Zbigniew ur. w 1939 r. w Bydgoszczy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1969 r.; dr hab. n. farm. – 1978 r.; prof. nadzw. AM – 2003 r.; zajmuje się badaniami związków terpenowych i heterocyklicznych; specjalizuje się w stereochemii związków cykloalifatycznych, mechanizmami reakcji oraz wpływem rozpuszczalników aprotycznych na ich przebieg; kier. Katedry Chemii Organicznej Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu – 1999 r., rektor Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy – 2005 r. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej.