Bobrański Bogusław ur. w 1904 r. w Nowym Sączu, zm. w 1991 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe i pełnione funkcje: dr n. t.. – 1929 r.; dr hab. n. chem. – 1933 r.; prof. nadzw. – 1946 r.; prof. zw. – 1956 r.; organizator Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu; organizator i kier. Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Chemii Organicznej 1946–1961; kier. Zakładu Chemii Farmaceutycznej AM we Wrocławiu 1961–1974; organizator i kier. Zakładu Syntezy Środków Leczniczych IITD PAN 1955–1972; dziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 1948–1950; rektor AM we Wrocławiu 1957–1962; czł. rzecz. PAN od 1970 r.; dr hc. AM we Wrocławiu – 1978 r.; jako kier. Katedry Chemii Farmaceutycznej AM we Wrocławiu stworzył prężny ośrodek pracy naukowej i dydaktycznej. Główne kierunki badań naukowych: 1. Synteza nowych pochodnych układów heterocyklicznych o przewidywanej aktywności biologicznej. Owocem tych badań było odkrycie leku kojącego o nazwie międzynarodowej – Proxibarbalum, polskiej – Ipronal. 2. Ilościowa analiza związków organicznych. Wypromowanych 16 dr. Pięciu jego wychowanków uzyskało stopnie dr. hab. a czterech – tyt. prof. Autor ponad 150 oryginalnych publikacji; 30 patentów i kilkudziesięciu opracowań referatowych; trzech książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski; Oficerski i Komandorski O.O.P.; Medal „Zasłużony Nauczyciel PRL”; Odznaka Ministra Zdrowia „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”; Srebrna i Złota Odznaka Racjonalizatora Produkcji; Brązowy Medal „ Za zasługi dla obronności kraju”.