Zawisza Tadeusz ur. w 1923 r. w Wilnie, zm. w 2000 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. farm. – 1960 r.; dr hab. n. farm. – 1969 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1990 r.; kier. Samodzielnej Pracowni Technologii Chemicznej Ogólnej Instytutu Chemii i Technologii Środków Leczniczych AM we Wrocławiu 1970–1974; kier. Katedry i Zakładu Chemii Leków AM we Wrocławiu 1974–1993; dziekan Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 1972–1975; prorektor ds. Dydaktyki AM we Wrocławiu 1978–1981; gł. kierunki badań naukowych: synteza nowych związków o przewidywanej aktywności biologicznej, wywodzących się z nowych lub mało poznanych układów heterocyklicznych. Wypromował trzech dr., dr hab. Autor ok. 75 publikacji naukowych, ponad 40 patentów oraz 24 opracowań technologicznych, dotyczących wytwarzania leków. Odznaczenia m.in.; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Odznaka „Zasłużony Nauczyciel PRL”; Medal KEN.