Śladowska Helena ur. w 1940 r. w Woli Orzeszowskiej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje; dr n. farm. – 1971 r.; dr hab. n. farm. – 1979 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; prof. zw. – 1999 r.; kier. Katedry i Zakładu Chemii Leków AM we Wrocławiu od 1993 r.; czł. Sekcji Badań nad Nowym Lekiem przy Komitecie Terapii Doświadczalnej PAN 1978–1981; Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 1970 r.; czł. Zarządu Wrocławskiego Oddz. PTF 1993–1995; stypendystka rządu holenderskiego 1984/1985; DAAD 1990/1991; gł. kierunki badań naukowych: Synteza nowych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej, ustalanie ich struktury i wyjaśnianie przemian chemicznych, towarzyszących przeprowadzonym reakcjom, a także określanie zależności struktura/aktywność (SAR). Wypromowała dr., dr. h. c. Autorka ponad 50 oryginalnych prac, 19 patentów i wielu komunikatów zjazdowych. Odznaczenia: Srebrna Odznaka Racjonalizatora Produkcji; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Komandorski O.O.P.; Medal „Academia Medica Wratislaviensis Polonia”.