Hirszfeld Ludwik ur. w 1884 r. w Warszawie, zm. w 1954 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1904 r.; dr hab. – 1914 r.; prof. – 1924 r.; czł. rzecz. PAN – 1952 r.; światowej sławy naukowiec, wybitny serolog, bakteriolog i immunolog. Opracował m.in. metodę ratowania niemowląt zagrożonych konfliktem serologicznym. Inicjator idei utworzenia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i pierwszy jego dyrektor 1952–1954; org. Wydz. Lekarskiego i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM we Wrocławiu; dr honoris causa Uniwersytetu im. Karola w Pradze – 1950 r. i Uniwersytetu w Zurichu – 1951 r. Prace prof. L. Hirszfelda o grupach krwi (Rev. Immunol., 1947, J. Immunol., 1947) wprowadziły polskich naukowców do piśmiennictwa światowego. Odznaczenia: Państwowa Nagroda Naukowa I stopnia; Krzyż Komandorski O.O.P. oraz ordery zagraniczne.