Mordarski Marian ur. w 1927 r. w Nowym Sączu, zm. w 2003 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. przyr. – 1955 r.; dr hab. – 1961 r.; prof. nadzw. – 1970 r.; prof. zw. – 1981 r.; czł. koresp. PAN – 1991 r.; kier. Zakładu Mikrobiol. Inst. Immunol. Ther. Dośw. 1973–1988; wicedyr. Inst. Immunol. Ther. Exp. 1983–1985; dyr. Inst. Immunol. Ther. Dośw. 1986–1998; red. nacz. Postępów Higieny i Med. Dośw. 1962–2002; czł. Komitetu Mikrobiologii PAN 1971–1975; wiceprezes 1973–1982, prezes 1984–1988 Deutsche Gessellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. Wypromował 16 dr. Autor lub współautor 180 prac oryginalnych i kilkunastu monografii oraz 11 patentów. Monografie: Nocardia und Streptomyces (współautor) 1978, The Biology of the Actinomycetes (współautor) 1984. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Zasługi z Mieczami – 1945 r.; nagroda Min. Zdrowia; nagroda Wydz. II PAN i nagroda Wydz. VI PAN; Złoty Krzyż Zasługi; Medal AK nadany przez Prezydenta RP.