Górski Andrzej ur. w 1946 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1973 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. – 1988 r.; czł. koresp. PAN; czł. PAU; dyr. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN od 1999 r.; kier. Zakładu Immunologii Inst. Transplantologii AM w Warszawie od 1984 r.; prorektor AM w Warszawie 1994–1996; rektor 1996–1999. Autor ponad 100. prac oryginalnych. Red. nacz. Arch. Immunol. Ther. Exp. od 1999 r. Posiadane nagrody: Meller Award „For excellence in cancer research” (Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New Jork); im. J. Śniadeckiego; Wydz. Nauk Med. PAN; Min. Zdrowia i Opieki Społecznej – ind. i zesp. I st.