Kutyłowski Ryszard ur. w 1953 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1977 r.; dr n. t. – 1986 r.; dr hab. – 2005 r. Autor 35 publikacji i książki (do 2005 r.). Nagroda im. Prof. Wacława Olszaka przyznana przez PTMTS – 2003 r.