Gosowski Bronisław ur. w 1946 r. w Brzegu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pelnione funkcje: tech.; techn. konstr. spaw. – 1965 r.; mgr inż. bud. ląd. – 1970 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. (stan.) – 1998 r.; prof. (tyt.) – 2005 r.; staż naukowy w TU Dresden – 1973 r.; inż. bud. we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych "Mostostal" 1974–1975; z-ca dyr. Wielkiego Programu Badawczego w PWr. pn. "Budownictwo i Sieć Osiedleńcza" 1977–1981; uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej od 1994 r., prodziekan na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. 1999–2002; z-ca dyr. Instytutu Budownictwa PWr. ds. Nauki i Nauczania od 2005 r.; czł.: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 1970 r.; w Kole przy PWr.: sekretarz 1972–1978, i p.o. przewodniczący 1977–197; czł. zarządu Komisji Konstrukcji Metalowych przy ZO PZITB 1977–1981; czł. Sądu Koleżeńskiego ZO PZITB 1996–1999; Komitetu Nauki ZG PZITB od 1995 r.; org. i czł. zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej KU NOT przy PWr. 1977–1979; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN we Wrocławiu od 1994 r.; Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1994 r.; Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN od 1996 r. Wypromował dr. n. t., cztery prace dr. w trakcie realizacji. Autor 77 publikacji, w tym trzech książek. Odznaczenia i nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską – 1978 t.; Złote Odznaki: PZITB – 1978 r.; NOT – 1983 r.; PWr. – 1985 r.; Srebrny – 199 r.; Złoty – 2001 r. Krzyż Zasługi RP.