Mrozowicz Juliusz Bronisław ur. w 1938 r. w Jarosławiu, zm. w 2002 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr PWr. – 1975 r.; dr hab. PW – 1983 r.; doc. PWr. – 1985 r.; prof. nadzw. PWr.; prof. tyt. – 1997 r.; kier. zespołu badawczego „Opracowanie optymalnych i bezpiecznych metod wznoszenia nowych rodzajów obiektów budowlanych” 1976–1984; kier. Studium Podyplomowego „Technologia i Organizacja remontów, modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych” 1985–1989; kier. seminarium naukowego „Metodologia projektowania i realizacji obiektów budowlanych” 1987–1992; kier. Studium Podyplomowego „Gospodarka nieruchomościami - zarządzanie, utrzymanie, wycena” od 1998 r.; kier. Zakładu Metod Projektowania i Realizacji Budowli Instytutu Budownictwa PWr.; czł. International Project Management Association od 1997 r.; czł. Rady Redakcyjnej czasopisma „Metody komputerowe w Inżynierii Lądowej” 1989–1996; Sekcji Organizacji i Mechanizacji KILiW PAN,; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN we Wrocławiu; Komitetu Nauki PZITB; Towarzystwa Naukowego Inżynierii Procesów Budowlanych; Piotrowskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu; nazwa stworzonej szkoły naukowej: metody organizacji robót budowlanych, uwzględniających sprzężenia czasowe. Wypromował dr. i dr. hab.: sześciu dr., dr. hab. Autor prac oryginalnych - 63, liczba książek - trzy, liczba patentów - pięć, liczba ekspertyz i opracowań technicznych - 260. Odznaczenia: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za podręcznik „Realizacja obiektów budowlanych - podstawy teoretyczne” – 1983 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1998 r.; Medal KEN – 2000 r.; Złota Odznaka PWr. oraz 13. nagród JM Rektora PWr., dwie nagrody dziekana Wydz. Budownictwa Lądowego oraz trzy nagrody dyr. Instytutu Budownictwa PWr.