Marcinkowska Ewa Halina ur. w 1938 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1960 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 1987 r.; doc. dr hab. – 1989 r.; prof. nadzw. PWr. – 1993 r.; przewodnicząca Komisji Dydaktycznej Wydz. BLiW 1990–1996; kier. Zakładu Metod Projektowania i Realizacji Budowli od 2002 r.; prac. naukowo–dydaktyczny PWr. od 1979 r.; kier. pracowni projektowej w BPKT we Wrocławiu 1968– 1976; kier. zespołu projektowego w BPBO „Miastoprojekt – Wrocław” 1976–1979; krajowy rzeczoznawca ds. projektowania, realizacji, eksploatacji i rozbiórki obiektów budowlanych; czł. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Sekcja Organizacji i Zarządzania w Budownictwie PAN od 1987 r.; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN O. Wrocław od 2003 r.; Komitetu Nauki PZITB od 1988 r.; szkoła naukowa: Podejmowanie decyzji w projektowaniu obiektów i procesów budowlanych. Wypromowała trzech dr. n. t. Autorka 65 publikacji, dwóch książek do 2004 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Srebrny Krzyż Zasługi.