Hoła Jerzy Piotr ur. w 1948 r. Kamienica Polska. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. inż. – 1976 r.; dr n.t. – 1984 r.; dr hab. – 2000 r.; prof. nadzw. PWr. – 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu Budownictwa PWr. 1996–2002; przewodniczący Rady Naukowej i dyr. Instytutu Budownictwa PWr. od 2002 r.; kier. Zakładu Budownictwa Ogólnego w Instytucie Budownictwa PWr. od 2002 r.; kier. Akredytowanego Laboratorium Badawczego w Instytucie Budownictwa od 2002 r.; czł. Senatu PWr. od 2002 r.; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu od 2003 r.; Komitetu Nauki PZiTB od 1987 r.; Panelu Ekspertów ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; rzeczoznawca budowlany od 1992 r.; rzeczoznawca mykologiczno–budowlany od 1996 r. Wypromował dwóch dr. n. t. Autor i współautor 138 publikacji, sześciu wzorów użytkowych, trzech książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; NOT; PZiTB; PSMB.