Skalik Jan ur. w 1943 r. w Pionkach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1967 r.; dr n. e. – 1972 r.; dr hab. – 1981 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. zw. – 1998 r.; kier. Katedry Projektowania Systemów Zarządzania od 1982 r.; prodziekan Wydz. ZI 1984–1990; kier. Katedry Zarządzania w WSZiF we Wrocławiu od 1994 r.; kier. Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej KGHM Polska Miedź SA w Lubinie od 1989 r.; przewodniczący Rady Nadzorczej ZOZ Stare-Miasto; przewodniczący Rady Społecznej ZOZ Stare Miasto we Wrocławiu oraz czł. Rad Społecznych i Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego we Wrocławiu. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromował 19 dr. Autor 153 publikacji, 10 książek, (w tym dwóch autorskich) „Gospodarowanie zasobami żywności”. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka Zasłużonego dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia; Złota Odznaka PTE i Złota Odznaka Budowniczego Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego; indywidualna nagroda Ministra za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych; wielokrotnie nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo–badawczej oraz kształcenie kadr naukowych.