Wersty Bolesław ur. w 1925 r. w Wończynie, zm. w 2003 r. we Wrocławiu. Weteran walk o niepodległość, m. in. żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. W. Maczka. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: student i z-ca asystenta Katedry Ekonomiki Przemysłu WSE we Wrocławiu 1951–1954; mgr – 1954 r.; dr n. e. – 1959 r.; dr. hab. – 1979 r.; prof. – 1989 r.; zał. i kier. katedry Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 1969–1995; dyr. Instytutu 1976–1988 (Instytut Organizacji i Zarządzania); dyr. Zakładów Naukowo-Badawczych opracowujących m.in. systemy informatyczne dla przedsiębiorstw 1971–1975; współtwórca Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego; czł. Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Komisji Współpracy z Praktyką Gospodarczą. Promotor 15 prac dr. Staże naukowe m.in. w Wharton School of Business and Administration Philadelphia, Virginia Politechnic University (USA); Business School of Blacksburg University of Glasgow (Anglia); Istanbul Universitesi, Isletme Fakultesi (Turcja); Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Budapeszcie (Węgry); Uniwersytet Hasselt (Belgia). Autor i współautor 157 publikacji, w tym siedmiu książek i 168 ekspertyz; współautor podręcznika Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, inne m.in. Metodyka analizy stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa, Podstawy analizy zarządzania kapitałem w organizacjach gospodarczych. Odznaczenia wojskowe m.in.: Krzyż Walecznych i Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami; cywilne m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: Księga 50-lecia Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego. AE Wrocław 2004, s. 192.