Żabiński Leszek Tadeusz ur. w 1947 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Ekonomiki Przedsiębiorstwa WSE we Wrocławiu – 1969 r.; dr n. e. – 1975 r.; dr hab. w AE w Poznaniu Wydz. Ekonomiki Produkcji i Obrotu – 1981 r.; prof. – 1989 r.; prof. zw. AE w Katowicach od 1996 r.; uczeń pprof. Józefy i Teodora Kramerów; asystent i adiunkt w Katedrze Ekonomiki Obrotu Towarowego AE we Wrocławiu 1969–1979; następnie w Instytucie Resortowo-Uczelnianym Handlu i Usług; z-ca dyr. Instytutu Obrotu Towarowego na AE w Katowicach 1981–1984; prorektor ds. nauczania i kier. Zakładu Marketingu i Polityki Rynkowej 1984–1987; dyr. Instytutu Rynku i Konsumpcji 1987–1991; kier. Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego od 1992 r.; dziekan Wydz. Zarządzania od 2002 r.; prezes oddz. katowickiego PTE od 1993 r.; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1998–2002; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1996–1999; czł. Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej od 2002 r. i Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2003 r. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu i w ekonomii, w szczególności w zakresie zarządzania marketingowego, marketingu globalnego, polityki rynkowej i teorii rynku. Zachowuje ścisłe związki z rodzinnym miastem i wrocławską Alma Mater.