Majewski Wojciech Jerzy ur. w 1931 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. – 1953 r.; mgr inż. – 1955 r.; dr n. t. – 1964 r.; prof. nadzw. – 1985 r.; prof. zw. – 1993 r.; z-ca dyr. Instytutu Telekomunikacji i Akustyki 1969 –1981; dyr. Instytutu Telekomunikacji i Akustyki 1981–1984; kier. Zakładu Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych 1984–2002; prorektor ds. nauki PWr. 1993–1996; czł. Komitetu Akustyki PAN od 1969 r.; przewodniczący Sekcji Akustyki Mowy 1983–2003; czł. Komisji Naukowej do Spraw Międzynarodowego Doradczego Komitetu Telegraficznego i Telefonicznego (CCITT) 1981–1984; czł. Rady Redakcyjnej Archives of Acoustics od 1987 r.; kier. Zespołu do opracowania akustycznej bazy danych jęz. polskiego w ramach programu Speech Dat(E) – Eastern European Spoeech Data Bases 1998–2000; czł. Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Projektów Badawczych Zamawianych KBN, a obecnie MNiI od 2000 r.; przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym Akcji COST 275 „Biometric Based Recognition of People over the Internet 2002–2005. Kontynuator stworzonej przez Z. Żyszkowskiego (1910–1988) Szkoły Naukowej „Elektroakustyka i przetwarzanie sygnałów akustycznych”. Współtwórca zintegrowanej metody rozpoznawania głosów, która znalazła zastosowanie w procesie zwalczania przestępstw popełnianych przy użyciu telefonu. Wypromował 10 dr. n. t., wśród wychowanków: dr hab., prof. Autor około 100 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN.