Kasprzak Andrzej ur. w 1953 r. w Nowych Skalmierzycach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1976 r.; dr n. t. – 1979 r.; dr hab. – 1989 r.; prof. – 2001 r.; kier. laboratorium Teleinformatyki i Telemechaniki 1982–1990; red. wydawnictw Instytutu Sterowania i Techniki Systemów 1982–1985; z-ca dyr. Instytutu Sterowania i Techniki Systemów 1985–1988 i 1990–1996; kier. Zakładu Teleinformatyki i Telemechaniki 1996–1998; kier. Wydz. Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych 1998–2002; kier. Katedry Systemów i Sieci Komputerowych – 2002 r.; PAN Oddz. Wrocław – komisja Informatyki i Automatyki 1990–1998; czł. Komitetu Programowego Advanced Simulation of Systems – 1996 r.; czł. Komitetu Programowego Modelling and Simulation of Systems – 2001 r. Wypromował dwóch dr. n. t. Autor 142 publikacji, pięciu książek (do 2005 r.). Odznaczenia: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej str. 137–151.