Hasiewicz Zygmunt ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971 r.; dr n. t. – 1974 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. – 1997 r.; z-ca dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej (obecnie Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki) 2002–2005; sekr. naukowy red. ”Systems Science” 1972–1982. Wypromował trzech dr. n. t. Autor 90 publikacji. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Srebrny Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: Księga 50-lecia Wydziału Elektroniki.