Mroczka Janusz ur. w 1952 r. w Dębicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1976 r.; dr inż. – 1980 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. PWr – 1993 r.; tyt. prof. – 1996 r.; prof. zw. PWr. – 1999 r.; dyr. Instytutu Metrologii Elektrycznej PWr. 1991–1996; zał. i kier. Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej PWr. od 1998 r.; wiceprzewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN od 2003 r.; stały czł. SPIE The International Society for Optical Engineering od 1992 r.; czł. International Technical Working Group on Penetrating Radiation, USA od 1994 r.; czł. Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN od 1993 r.; czł. stały Polskiego Towarzystwa Fizycznego od 1986 r.; czł. zw. WTN od 1994 r.; czł. Sekcji Miernictwo Interdyscyplinarne KBN (14 konkursów); przewodniczący Sekcji Miernictwo Interdyscyplinarne KBN (7 konkursów); czł. Senatu PWr. 1999–2005; twórca Szkoły Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wypromował 12 dr.: dwóch wychowanków otrzymało Nagrodę FNP, dwóch wychowanków przygotowuje rozprawy hab. Autor 183 artykułów, w tym: 2. artykułów z listy filadelfijskiej, cztery książki (współautorstwo), osiem patentów, osiem grantów promotorskich KBN, siedem grantów indywidualnych KBN (kierownik/główny wykonawca), siedem grantów międzynarodowych (kierownik), recenzja doktoratu honoris causa (prof. Barella z Barcelony), 10 recenzji wniosków profesorskich, recenzja wniosku profesorskiego zagranicą (Preston, Anglia), 21 recenzji habilitacji, cztery recenzje doktoratów, cztery recenzje książek (wydawnictwa PWN i WNT). Nagrody: nagroda Indywidualna II st. MEN – 1989 r.; nagroda Wydz. IV PAN – 1993 r. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka SEP; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom III. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000, s. 238.